Teacher Courses

Puna sociale në nivelin mexo të praktikës (shërbimet e integruara, puna me familjen, grupin, komunitetin, etj.)
2
Free
“Bullizmi në shkollat shqiptare dhe nevoja për të parandaluar dhe luftuar atë. Prof.Dr. Edmond Dragoti  Online: 22 Shkurt 2024, ora 12-14.00 Sjellj...
Beginner
2
Puna sociale në nivelin mexo të praktikës (shërbimet e integruara, puna me familjen, grupin, komunitetin, etj.)
14:00 - 16:00
“SHËRBIME SOCIALE TË INTEGRUARA PËR TË MOSHUARIT -NDËRVEPRIMI SOCIAL)” Dr. Eris Dhamo  Online: 18 Janar 2024, ora 14.00 – 16.00 Shërbime Soci...
Beginner
2 Lectures
14:00 - 16:00
Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
120
Free
“Puna ndërdisiplinore me raste dhe pozitat e punonjësit social në ekipit”   Dr. Miranda Spahiu Online: 22 dhjetor 2023, ora 12.00 – 14.00 &nb...
Beginner
2 Lectures
120
Puna sociale në nivelin mexo të praktikës (shërbimet e integruara, puna me familjen, grupin, komunitetin, etj.)
120
Puna e punonjësit social përbëhet nga tre nivele, duke filluar nga ndjekja e rastit, puna në grup, terapia e grupit, terapia e familjes, organizimi...
3 Lectures
120
Puna sociale në nivelin mexo të praktikës (shërbimet e integruara, puna me familjen, grupin, komunitetin, etj.)
Ngritja dhe funksionimi i Urdhrit të Punonjësit Social, sjell në vëmendje nevojën e organizimit të praktikave dhe shërbimeve private të licensuara ...
2 Lectures
Puna sociale në nivelin mexo të praktikës (shërbimet e integruara, puna me familjen, grupin, komunitetin, etj.)
14:00 - 16:00
Free
“Fotozë” (Photovoice): Të përfshish komunitetet në kërkim dhe advokim për ndryshim social Fotozë ose hulumtimi vizual “është procesi përmes të cili...
Beginner
2 Lectures
14:00 - 16:00
Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
14:00 - 16:00
Free
Fusha e menaxhimit është e lidhur ngushtë me arritjen e objektivave të punonjësit social dhe organizatës në të cilën vepron. Menaxhimi konsiderohet...
Beginner
1 Lectures
14:00 - 16:00
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.