Enrolled: 101 students
Duration: 14:00 - 16:00
Lectures: 2
Video: 90 min
Level: Beginner

Arkiva

Orari i punës

Monday 8:30 am - 16.00 pm
Tuesday 8:30 am - 16.00 pm
Wednesday 8:30 am -16.00 pm
Thursday 8:30 am -16.00 pm
Friday 8:30 am -16.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

“SHËRBIME SOCIALE TË INTEGRUARA PËR TË MOSHUARIT -NDËRVEPRIMI SOCIAL)”

Dr. Eris Dhamo 

Online: 18 Janar 2024, ora 14.00 – 16.00

 

1
SHËRBIME SOCIALE TË INTEGRUARA PËR TË MOSHUARIT-NDËRVEPRIMI SOCIAL
14.00 - 16.00

Qëllimi dhe objektivat e sesionit online

Qëllimi i këtij sesioni online është të ofrojë një platformë të edukimit dhe ndërgjegjësimit të audiencës rreth roli të rëndësishëm që kanë punonjësit e shërbimeve sociale në situata emergjente. Të informojë audiencën rreth rolit dhe kontributit të punonjësve të shërbimeve sociale në situata emergjente, duke shpjeguar detyrat dhe përgjegjësitë e tyre, si dhe adresimin e sfidave dhe vështirësive që punonjësit e shërbimeve sociale hasin gjatë situatave emergjente. Kjo mund të përfshijë situatat e rrezikut, shpërndarjen e burimeve, koordinimin me organizatat e tjera dhe mbrojtjen e individëve në nevojë. Identifikimi i këtyre sfidave mund të ndihmojë audiencën të kuptojë më mirë kompleksitetin e punës së tyre dhe të shfaqin vlerësim dhe mirëkuptim ndaj tyre. Ky sesion mund të ofrojë udhëzime dhe informacion praktik për përgatitjen dhe zhvillimin e planeve të emergjencave. Mbi të gjitha kjo platformë do të jetë një mundësi e mirë shkëmbimi i përvojave dhe praktikave të mira që ata kanë zbatuar gjatë reagimit në situata emergjente.

Në mënyrë më specifike, ky sesion synon të:

  • Rrisë kuptueshmërinë rolin dhe të ndërgjegjësojë mbi ndikimin e ndërhyrjes në situatë emergjence
  • Aftësojë organizimin e ndërhyrjeve në situata emergjente, në ofrimin e shërbimeve dhe në menaxhimin e terrenit
  • Rrisë kuptueshmërinë e elementëve që formësojnë planet emergjente;
  • Aftësojë në ndërtimin e një plani emergjence dhe rëndësinë e përditësimit të tij në agjencinë që ata përfaqësojnë


2
Takimi Online: SHËRBIME SOCIALE TË INTEGRUARA PËR TË MOSHUARIT (NDËRVEPRIMI SOCIAL)
3
Pyetje për test vetëvlerësimi: SHËRBIMET SOCIALE TË INTEGRUARA PËR TË MOSHUARIT-NDËRVEPRIMI SOCIAL
7 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.