Mirësevini në “KËNDI DIGJITAL” – Hapësirë e Profesionistëve

“KËNDI DIGJITAL” – HAPËSIRA E PROFESIONISTËVE është një hapësirë online e dedikuar për profesionisitët e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale e krijuar nga Departamenti i Punës dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës me mbështetjen e zyrës së Unicef Shqipëri. 

Në këtë hapsirë do të zhvillohen sesione tematike periodike online dhe do të shërbeje si një mënyrë komunikimi interaktiv me komunitetin e profesionistëve të mbrojtjes dhe shërbimeve sociale në vend.

“KËNDI DIGJITAL” është dizenjuar në formën e një ndërveprimi praktik online ku profesionistët mund të mësojnë, diskutojnë dhe ndërveprojnë me njëri-tjetrin mbi tema dhe nivele të ndryshme të përvojës dhe ekspertizës.

Këndi digjital përmban dhe ofron:

Informacion teorik dhe praktik mbi tematika dhe fusha të ndryshme profesionale të mbrojtjes sociale dhe në fushën e praktikës së punës sociale në të treja nivelet (mikro-mezo-makro)

Mundësi komunikimi dhe ndërveprimi mes profesionistëve nëpërmjet sesioneve tematike periodike me profesionistët dhe një forumi online i cili do të mundësojë diskutimin dhe ndarjen e eksperiencave sipas tematikave të përcaktuara.

Mundësi vetëvlerësimi për profesionistët mbi çështjet dhe tematikat që do trajtohen gjatë sesioneve tematike periodike.


Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.