Enrolled: 103 students
Duration: 120
Lectures: 3
Video: 120

Arkiva

Orari i punës

Monday 8:30 am - 16.00 pm
Tuesday 8:30 am - 16.00 pm
Wednesday 8:30 am -16.00 pm
Thursday 8:30 am -16.00 pm
Friday 8:30 am -16.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Puna e punonjësit social përbëhet nga tre nivele, duke filluar nga ndjekja e rastit, puna në grup, terapia e grupit, terapia e familjes, organizimi i komunitetit dhe administrimi. Nivelet janë renditur më poshtë:

– mikropraktika ose niveli i primar, ku fokusi është individi;
– mezopraktika ose niveli sekondar, ku fokusi janë familjet dhe grupet e vogla;
– makropraktika ose niveli terciar, ku fokusi janë puna me organizatat dhe komunitetet apo realizimi i ndryshimeve në politikat sociale.

1
Pyetje per diksutim Fuqizimi i fëmijëve – te punuarit direkt me femijët
14.00 - 16.00
2
Fuqizimi i fëmijëve – te punuarit direkt me femijët
14.00 - 16.00

Kush mund të marë pjesë në këtë sesion?

-         Studentë dhe profesionistë të punës sociale

-         Punonjës të shërbimeve sociale

-         Punonjës së sektorit jo-qeveritar

-         Profesionistë dhe studiues të rinj të interesuar për praktiken e punes sociale me femijet.

Qëllimi dhe objektivat e sesionit online

Ky sesion do të fokusohet në eksplorimin e dinamikave të procesit të ndihmës së drejtpërdrejtë dhe fazat e tij në zbatimin në praktikë. Një rëndësi e veçantë do t’i kushtohet dilemave etike, me të cilat profesionistët përballen gjatë ndërveprimit me fëmijë të gjinive dhe moshave të ndryshme (p.sh., mos mërzitja e fëmijëve), si dhe rëndësinë e punës së drejtpërdrejtë me fëmijën e abuzuar ose në rrezik për abuzim, përgjatë procesit të ndihmës.

Në mënyrë më specifike, ky sesion synon të:

  • Prezantojë njohuritë dhe teknikat bazë për punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve, në ofrimin e ndihmës së drejtpërdrejtë për fëmijët;
  • Rrise kuptueshmerine e pjesëmarrësve me teoritë, përqasjet dhe teknikat efikase në punën me fëmijët;
  • Njohe pjesemarresit/et me dinamikat e fazave të ndryshme të procesit të ndihmës, mbështetur tek nevoja specifike të fëmijëve.
  • Të shërbejë si një forum për diskutimin e sfidave dhe dilemave etike me të cilat mund të përballemi në praktikën tonë të përdishme profesionale ne punen me femijet. 


3
Fuqizimi i fëmijëve – te punuarit direkt me femijët
14.00 - 16.00

Qëllimi dhe objektivat e sesionit online

 

Ky sesion do të fokusohet në eksplorimin e dinamikave të procesit të ndihmës së drejtpërdrejtë dhe fazat e tij në zbatimin në praktikë. Një rëndësi e veçantë do t’i kushtohet dilemave etike, me të cilat profesionistët përballen gjatë ndërveprimit me fëmijë të gjinive dhe moshave të ndryshme (p.sh., mos mërzitja e fëmijëve), si dhe rëndësinë e punës së drejtpërdrejtë me fëmijën e abuzuar ose në rrezik për abuzim, përgjatë procesit të ndihmës.

Në mënyrë më specifike, ky sesion synon të:

  • Prezantojë njohuritë dhe teknikat bazë për punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve, në ofrimin e ndihmës së drejtpërdrejtë për fëmijët;
  • Rrise kuptueshmerine e pjesëmarrësve me teoritë, përqasjet dhe teknikat efikase në punën me fëmijët;
  • Njohe pjesemarresit/et me dinamikat e fazave të ndryshme të procesit të ndihmës, mbështetur tek nevoja specifike të fëmijëve.
  • Të shërbejë si një forum për diskutimin e sfidave dhe dilemave etike me të cilat mund të përballemi në praktikën tonë të përdishme profesionale ne punen me femijet. 


Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.