Diskriminimi gjinor dhe forma të tjera të shumëfishta dhe të ndërlidhura të diskriminimit – Përfshirja sociale

Enrolled: 104 students
Duration: 120
Lectures: 2
Video: 120
Level: Beginner

Arkiva

Orari i punës

Monday 8:30 am - 16.00 pm
Tuesday 8:30 am - 16.00 pm
Wednesday 8:30 am -16.00 pm
Thursday 8:30 am -16.00 pm
Friday 8:30 am -16.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

1
Leksion mbi “Diskriminimi gjinor dhe forma të tjera të shumëfishta dhe të ndërlidhura të diskriminimit – Përfshirja sociale”
120

Qëllimi dhe objektivat e sesionit online

Qëllimi kryesor i këtij sesioni onlinë është të familjarizojë pjesëmarrësit me njohuri të thelluara të diskriminimit gjinor dhe formave të tjera të shumëfishta dhe të ndërlidhura të diskriminimit.; t’i ndihmojë ata të analizojnë dhe kuptojnë realitetin me perspektivën e mundësive të barabarta. Promovimi i barazisë gjinore është pjesë e rëndësishme e strategjisë së zhvillimit që kërkon të aftësojë të gjithë njerëzit, burra e gra, për t’i shpëtuar varfërisë dhe për të përmirësuar standartet e tyre të jetesës.

Në mënyrë më specifike, ky sesion synon të: 

• Rrisë ndërgjegjësimin e pjesëmarrësve mbi çështjet e diversitetit dhe mundësitë e barabarta;

• Të shpjegojë dhe analizojë se si strukturat gjinore ndikojnë institucionet sociale, (familjen, tregun e punës, arsmin, median, institucionet fetare, etj,) dhe mënyrën tonë të të menduarit;

• Të shërbejë si një forum për diskutimin e sfidave dhe dilemave me të cilat mund të përballemi në praktikën tonë të përdishme profesionale. 

• Të njohë dhe advokojë për rolin e profesionistëve të shkencave sociale/punonjësve social në arritjen e një shoqërie të mundësive të barabarta.


2
Online Puna sociale e licensuar si shërbim privat
3
Pyetje dhe përgjigje
4 questions

Pyetësor “Diskriminimi gjinor dhe forma të tjera të shumëfishta dhe të ndërlidhura të diskriminimit. Përfshirja sociale”

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.