Enrolled: 12 students
Lectures: 2

Arkiva

Orari i punës

Monday 8:30 am - 16.00 pm
Tuesday 8:30 am - 16.00 pm
Wednesday 8:30 am -16.00 pm
Thursday 8:30 am -16.00 pm
Friday 8:30 am -16.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Ngritja dhe funksionimi i Urdhrit të Punonjësit Social, sjell në vëmendje nevojën e organizimit të praktikave dhe shërbimeve private të licensuara të punës sociale. Aktualisht, ky proces konsiderohet ende sfidues dhe i vështirë në disa plane: atë praktik profesional personal, lidhur me formimin akademik të përshtatshëm dhe kualifikimet në fushën specifike të kryerjes së veprimtarisë, si dhe në atë lidhur me të ardhmen e ushtrimit të profesionit në kontekstin e klimës dhe rregullave të biznesit, ligjit dhe administrimit të dokumentave. Nga ana tjetër, praktika e ushtrimit të profesionit në rrugë private, sjell nevojën e organizimit dhe administrimit të shërbimeve, sikurse edhe disiplinimit  dhe menaxhimit të agjendave të punës, takimeve, orareve, hapësirave në funksion të shërbimit, sipas standardeve, monitorimin dhe ruajtjen e konfidencialitetit dhe privatësinë e marrëdhënies me çdo klient. Ky sesion online, është një përpjekje për të orientuar dhe ndihmuar studentët, apo edhe profesionistët e diplomuar të fushës që do të zgjedhin shërbimin privat, në ndërtimin e praktikave të suksesshme dhe të qëndrueshme, në kuadër të licensimit të punonjësve socialë të profilizuar drejt këshillimit dhe punës sociale klinike. Moduli synon të ndihmojë punonjësit socialë (studentë e profesionistë) me njohuri dhe informacion mbi legjislacionin dhe praktikat bazë aktive të punës sociale private të licensuar, në funksion të këshillimit dhe punës sociale klinike, duke u fokusuar në aftësitë e nevojshme për të ofruar shërbime dhe trajtim privat të profesionistëve të licensuar, për individë dhe grupe të vogla.Diskutimet gjatë zhvillimit të sesionit, do të hedhin dritë mbi çështjet themelore, kurrikulat dhe praktikat mësimdhënëse dhe të edukimit që duhen reformuar, konfrom nevojave dhe kritereve të përcaktuara në UPS dhe praktikave botërore.

Punonjësit socialë privatë të licensuar, mund të punojnë me popullata të gjera klientësh, si fëmijët, familjet dhe të rriturit që përjetojnë një sërë sfidash të spektrit emocional e të sjelljes. Ata gjithashtu mund të specializohen në popullata të synuara, të tilla si profesionistë që kanë nevojë për ndihmë për të adresuar pengesat mendore dhe emocionale për suksesin në karrierë, ose anëtarët e ushtrisë që luftojnë me aspektet mendore dhe emocionale të punës së tyre. Procesi i licesimit, sikurse edhe pasioni personal për profesionin, orienton punonjësit socialë të drejtohen edhe drejt shërbimit privat. Kjo është një vendimarrje dhe eksperiencë sfiduese, pasi nuk bazohet vetëm në njohuritë e fituara në programet bachelor dhe master, por patjetër që kërkon kualifikime të mëtejshme të përditësuara dhe të certifikuara në fushat ku aplikohen licensat private të ushtrimit të profesionit, sikurse edhe në përthitjen dhe zbatimin e njohurive në fushën e rregullave dhe procedurave të funksionimit të biznesit dhe tregut. Ky është një proces që kërkon konsulencë profesionale jo vetëm brenda fushës, në kontekstin e konsumimit profesional, dokumentimin e rasteve, vlerësimin  e tyre, por edhe atë të marketimit të shërbimit.

Punonjësit socialë klinikë mund të ndërtojnë dhe ofrojnë shërbimet e tyre private vetëm, ose edhe në grup. Rëndësi ka të kuptohet që këto shërbime mund të shtrihen përtej mjedisit të tyre të punës ( zyrës) në shkolla, institucione të shëndetit, gjykatë, etj.

1
Online Puna sociale e licensuar si shërbim privat
2
Puna sociale e licensuar si shërbim privat
14.00 - 16.00

Ngritja dhe funksionimi i Urdhrit të Punonjësit Social, sjell në vëmendje nevojën e organizimit të praktikave dhe shërbimeve private të licensuara të punës sociale. Aktualisht, ky proces konsiderohet ende sfidues dhe i vështirë në disa plane: atë praktik profesional personal, lidhur me formimin akademik të përshtatshëm dhe kualifikimet në fushën specifike të kryerjes së veprimtarisë, si dhe në atë lidhur me të ardhmen e ushtrimit të profesionit në kontekstin e klimës dhe rregullave të biznesit, ligjit dhe administrimit të dokumentave. Nga ana tjetër, praktika e ushtrimit të profesionit në rrugë private, sjell nevojën e organizimit dhe administrimit të shërbimeve, sikurse edhe disiplinimit dhe menaxhimit të agjendave të punës, takimeve, orareve, hapësirave në funksion të shërbimit, sipas standardeve, monitorimin dhe ruajtjen e konfidencialitetit dhe privatësinë e marrëdhënies me çdo klient. Ky sesion online, është një përpjekje për të orientuar dhe ndihmuar studentët, apo edhe profesionistët e diplomuar të fushës që do të zgjedhin shërbimin privat, në ndërtimin e praktikave të suksesshme dhe të qëndrueshme, në kuadër të licensimit të punonjësve socialë të profilizuar drejt këshillimit dhe punës sociale klinike. Moduli synon të ndihmojë punonjësit socialë (studentë e profesionistë) me njohuri dhe informacion mbi legjislacionin dhe praktikat bazë aktive të punës sociale private të licensuar, në funksion të këshillimit dhe punës sociale klinike, duke u fokusuar në aftësitë e nevojshme për të ofruar shërbime dhe trajtim privat të profesionistëve të licensuar, për individë dhe grupe të vogla.Diskutimet gjatë zhvillimit të sesionit, do të hedhin dritë mbi çështjet themelore, kurrikulat dhe praktikat mësimdhënëse dhe të edukimit që duhen reformuar, konfrom nevojave dhe kritereve të përcaktuara në UPS dhe praktikave botërore.

Punonjësit socialë privatë të licensuar, mund të punojnë me popullata të gjera klientësh, si fëmijët, familjet dhe të rriturit që përjetojnë një sërë sfidash të spektrit emocional e të sjelljes. Ata gjithashtu mund të specializohen në popullata të synuara, të tilla si profesionistë që kanë nevojë për ndihmë për të adresuar pengesat mendore dhe emocionale për suksesin në karrierë, ose anëtarët e ushtrisë që luftojnë me aspektet mendore dhe emocionale të punës së tyre. Procesi i licesimit, sikurse edhe pasioni personal për profesionin, orienton punonjësit socialë të drejtohen edhe drejt shërbimit privat. Kjo është një vendimarrje dhe eksperiencë sfiduese, pasi nuk bazohet vetëm në njohuritë e fituara në programet bachelor dhe master, por patjetër që kërkon kualifikime të mëtejshme të përditësuara dhe të certifikuara në fushat ku aplikohen licensat private të ushtrimit të profesionit, sikurse edhe në përthitjen dhe zbatimin e njohurive në fushën e rregullave dhe procedurave të funksionimit të biznesit dhe tregut. Ky është një proces që kërkon konsulencë profesionale jo vetëm brenda fushës, në kontekstin e konsumimit profesional, dokumentimin e rasteve, vlerësimin e tyre, por edhe atë të marketimit të shërbimit.

Punonjësit socialë klinikë mund të ndërtojnë dhe ofrojnë shërbimet e tyre private vetëm, ose edhe në grup. Rëndësi ka të kuptohet që këto shërbime mund të shtrihen përtej mjedisit të tyre të punës ( zyrës) në shkolla, institucione të shëndetit, gjykatë, etj. 

3
Pyetje për vetëvlerësim: PUNA SOCIALE E LICENSUAR SI SHËRBIM PRIVAT
6 questions
4
PUNA SOCIALE E LICENSUAR SI SHËRBIM PRIVAT

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.