Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)

Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
120
Free
“Puna ndërdisiplinore me raste dhe pozitat e punonjësit social në ekipit”   Dr. Miranda Spahiu Online: 22 dhjetor 2023, ora 12.00 – 14.00 &nb...
Beginner
2 Lectures
120
Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
14:00 - 16:00
Free
Fusha e menaxhimit është e lidhur ngushtë me arritjen e objektivave të punonjësit social dhe organizatës në të cilën vepron. Menaxhimi konsiderohet...
Beginner
1 Lectures
14:00 - 16:00
Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
2 ore
Members only
Në shkencat sociale ka shumë autorë që kanë dhënë përkufizimet e tyre mbi grupin. Megjithatë kur flasim në përgjithësi për grupin, atë e përkufizoj...
Beginner
2 Lectures
2 ore
Members only
Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
2 ore
Free
Shëndeti është një komponent i rëndësishëm i mirëqënies. Ashtu sikurse e përkufizon edhe OBSH “shëndeti nuk nënkupton vetëm mungesën e sëmundjes ap...
Beginner
2 Lectures
2 ore
Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
Free
Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
2 orë
Members only
Misioni i profesionit të shërbimeve sociale përfshin krijimin e lidhjeve midis popullatave të cenueshme dhe sistemeve të shërbimeve, si dhe krijimi...
Beginner
2 Lectures
2 orë
Members only
Puna sociale në nivelin makro të praktikës (advokacia, politikat e mbrojtjes sociale, kuadri ligjor, etj.)
2 orë
Migrimi dhe Puna Sociale Në të gjithë botën, njerëzit janë në lëvizje – studentë ndërkombëtarë, punëtorë të kualifikuar, migrantë ekonomikë, pensio...
Beginner
1 Lectures
2 orë
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.