Enrolled: 0 students
Duration: 2 ore
Lectures: 2
Video: 120
Level: Beginner

Arkiva

Orari i punës

Monday 8:30 am - 16.00 pm
Tuesday 8:30 am - 16.00 pm
Wednesday 8:30 am -16.00 pm
Thursday 8:30 am -16.00 pm
Friday 8:30 am -16.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed

Në shkencat sociale ka shumë autorë që kanë dhënë përkufizimet e tyre mbi grupin. Megjithatë kur flasim në përgjithësi për grupin, atë e përkufizojmë si praninë e 2 ose më shumë që ndajnë bashkarisht vlera, qëndrime, hapësira apo vizinone. Në profesionin e punës sociale përqasja multidisiplinare dhe puna në ekipe janë shumë të rëndësishme. Skaff (1988) e përkufizoi përqasjen multidisiplinare si “grup ofruesish shërbimesh si profesionistë edhe jo profesionistë, nga një sërë disiplinash, që punojnë së bashku në parashikimin e diagnozës, trajtimin, parandalimin, dhe konsultimin mbi shërbimet”. Përqasja multidisiplinare është një teknikë e procesimit, vlerësimit dhe të punuarit mbi një situatë duke përfshirë disiplina të ndryshme në mënyrë që të arrihet një kuptim më i plotë i problemit dhe të sugjerohen alternativa të ndryshme (Winton dhe Mara, 2001). Frothingam (1994) raporton se 10 deri në  15 anëtarë mund të jenë pjesë e takimeve multidisiplinare, por eksperienca tregon se numri i pjesëmarrësve varet nga rasti që do të shqyrtohet dhe duhet të ndërtohet mbi bazën e nevojave të evidentuara përgjatë procesit të vlerësimit fillestar. Grupi mund të përbëhet nga punonjës social psikolog, terapist, infermier, avokatë, doktor, mësues, roje, policë, mësues, psikolog shkollor apo persona të tjerë të lidhur me historikun, nevojat dhe shërbimet e mundshme që mund t’i ofrohen rastit.

Grupi multidisiplinar i zgjidh  rastet e konfliktit, koordinon shërbimet, ndan informacionin, ofron mbështetje për anëtarët e grupit dhe ndan përgjegjësinë për marrjen e vendimeve (Gilgun, 1988). Mbledhja e grupit multidisiplinar është bazuar në negocim midis profesionistëve të ndryshëm, me role të ndryshme dhe perspektiva profesionale të ndryshme. Përfitimet nga përqasjet multidisiplinare përfshin, informacion shtesë mbi rastin, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, rritje  të  besimit dhe mirëkuptim, dhe ofrim i mbështetjes (Goldestein dhe Griffin, 1993). Alexandër (1993) sugjeron që grupi mund të konsiderohet si një grup ndërdisiplinor i cili punon në mënyrë të integruar me njëri –tjetrin për ta trajtuar rastin në mënyrë holistike/ tërësore. Grupet multidisiplinare jane grupe me profesioniste te disiplinave te ndryshme, te cilet punojne se bashku per te bere vleresimin dhe trajtimin e plote te pacientit me probleme te shendetit mendor.

Puna në grup ka për qëllim përdorimin në mënyrë sa më efikase të burimeve njerëzore e profesionale të shërbimit, duke vlerësuar kontributin e secilit punonjës nëpërmjet detyrave ose përgjegjësive specifike, si dhe duke mbajtur një raport të drejtë ndërvarësie dhe autonomie operative. Puna në grup realizohet nëpërmjet qarkullimit sistematik të informacionit duke respektuar parimin e ruajtjes së sekretit profesional, zhvillimit të projekteve terapeutike nëpërmjet veprimeve multidisiplinare, koordinimit të ndërhyrjeve në bashkëpunim midis figurave të ndryshme profesionale, edukimit të vazhdueshëm të ekipit.

Në punën në grup, një rëndësi të madhe i kushtohet vlerave dhe parimeve etike. Vlerat i ndihmojnë punonjësit social të përcaktojnë qëllime si për klientët ashtu edhe për shoqërinë. Vlerat janë besime që udhëheqin proçesin tonë të të menduarit për mënyrën se si duhet të sillemi dhe si të përcaktojmë atë çfarë duam të arrijmë. Tërësia e vlerave varion nga një person tek tjetri. Marrja në konsideratë e vlerave të anëtarëve të familjes, miqve, punëdhënësve, mësuesve apo të tjerëve, që bëjnë pjesë në mjedisin e klientit është shumë i rëndësishëm në marrjen e vendimeve të drejta dhe fitimprurëse. Çështja bëhet më e komplikuar kur praktika e punës sociale përfshin më tepër se një person.

Disa nga vlerat kryesore ku e mbështet punën e tij profesionale punonjësi/ja social/e janë:

  • Përkushtimi ndaj rëndësisë primare që ka individi në shoqëri.
  • Përkushtim ndaj ndryshimit social për të plotësuar nevojat sociale.
  • Përkushtimi ndaj drejtësisë sociale dhe mirëqënies ekonomike, fizike dhe mendore të të gjithë anëtarëve të shoqërisë.
  • Respekti dhe vlerësimi i diferencave të gjithsecilit.
  • Përkushtim në zhvillimin e e aftësisë së klientëve për të ndihmuar vetveten.
  • Vullnet për t’iu transmetuar të tjerëve njohuri dhe shprehi.
  • Vullnet për të mbajtur ndjenjat dhe nevojat personale të ndara nga marrëdhëniet profesionale.
  • Respekt për konfidencialitetet në marrëdhëniet me klientët.
  • Vullnet për t’u treguar këmbëngulës.
  • Përkushtim ndaj një paraqitje personale dhe profesionale të standarteve të larta.

1
“Puna në grup; Etika dhe Dilema”

Në shkencat sociale ka shumë autorë që kanë dhënë përkufizimet e tyre mbi grupin. Megjithatë kur flasim në përgjithësi për grupin, atë e përkufizojmë si praninë e 2 ose më shumë që ndajnë bashkarisht vlera, qëndrime, hapësira apo vizinone. Në profesionin e punës sociale përqasja multidisiplinare dhe puna në ekipe janë shumë të rëndësishme. Skaff (1988) e përkufizoi përqasjen multidisiplinare si “grup ofruesish shërbimesh si profesionistë edhe jo profesionistë, nga një sërë disiplinash, që punojnë së bashku në parashikimin e diagnozës, trajtimin, parandalimin, dhe konsultimin mbi shërbimet”. Përqasja multidisiplinare është një teknikë e procesimit, vlerësimit dhe të punuarit mbi një situatë duke përfshirë disiplina të ndryshme në mënyrë që të arrihet një kuptim më i plotë i problemit dhe të sugjerohen alternativa të ndryshme (Winton dhe Mara, 2001). Frothingam (1994) raporton se 10 deri në 15 anëtarë mund të jenë pjesë e takimeve multidisiplinare, por eksperienca tregon se numri i pjesëmarrësve varet nga rasti që do të shqyrtohet dhe duhet të ndërtohet mbi bazën e nevojave të evidentuara përgjatë procesit të vlerësimit fillestar. Grupi mund të përbëhet nga punonjës social psikolog, terapist, infermier, avokatë, doktor, mësues, roje, policë, mësues, psikolog shkollor apo persona të tjerë të lidhur me historikun, nevojat dhe shërbimet e mundshme që mund t’i ofrohen rastit. 


2
Sesioni Online Puna ne grup Etika dhe Dilema
- Studentë dhe profesionistë të punës sociale - Punonjës të shërbimeve sociale - Punonjës së sektorit jo-qeveritar - Profesionistë dhe studiues të rinj të interesuar për çështjet e migrimit
Ju mund të regjistroheni në çdo trajnim që dëshironi të merrni pjesë. Platforma digjitale.sociale.al mundëson për çdo aktivitet, moderim apo trajnim opsionin e regjistrimit. Për tu regjistruar Ju duhet të ndiqni: 1. Zgjidhni opsionin regjistrohu (Register) në faqen kryesore 2. Plotësoni fushat e kërkuara saktë, kini parasysh se adresa juaj e email-it do të shërbejë si komunikues virtual në të gjitha sesionet. 3. Me regjistrimin në platformë Ju mund të bëheni pjesë e çdo aktiviteti të mbajtur duke zgjedhur vetë çdo sesion të hapur. 4. Duke u regjistruar, Ju dakordësoni pjesmarrjen tuaj në platformë.

 “Puna në grup; Etika dhe Dilema”

Prof.Asoc.Dr. Juliana Ajdini 

Online: 29 qershor2023, ora 14.00 - 16.00 

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.