PhD. Marsela Dauti

Ekspertiza kërkimore e Dr. Dautit fokusohet tek demokratizimi dhe mënyrat sesi ai shpaloset në nivel lokal. Dr. Dauti ka shqyrtuar çështje që lidhen me përfshirjen e komuniteteve në vendimmarrjen lokale, kuotat gjinore në politikë, dhe përdorimin e evidencës në politikëbërje. Puna kërkimore e Dr. Dautit është botuar në Revistën Ndërkombëtare të Mirëqenies Sociale, Revistën Ndërkombëtare të Punës Sociale, Revistën e të Drejtave të Njeriut dhe Punës Sociale, dhe Revistën e Zhvillimit të Komunitetit, ndër të tjera. Dr. Dauti ka përfunduar studimet e doktoraturës në Universitetin e Uashingtonit (Amerikë) dhe ka qenë “Marie Curie Fellow” në Universitetin e Upsalës (Suedi). Aktualisht, Dr. Dauti shërben si konsulente dhe jep tre lëndë në Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale—Metoda të Kërkimit Sasior dhe Analiza e të Dhënave, Analiza dhe Zhvillimi i Politikave të Mirëqenies Sociale, dhe Kërkimi Shkencor dhe Hartimi i Politikave Sociale.
 
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.