Prof. Asoc. Dr. Artur Rada

Është personel Akademik me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës. Ai ka mbaruar tre ciklet e programeve të studimeve të larta në degën “Punë Sociale” pranë këtij departamenti dhe mban gradën shkencore “Doktor”, si dhe titullin “Profesor i Asociuar”. Fushat kryesore të ekspertizës dhe interesit të tij janë: çështjet sociale të fëmijëve me probleme të zhvillimit mendor dhe fizik, fëmijët me autizëm, menaxhimi, menaxhimi i burimeve njerëzore, politikat dhe çështjet sociale. Përvojat shumëvjeçare të punës përfshijnë kontribute në fushën profesionale si punonjës social dhe në fushën akademike si pedagog. Aktualisht, ai ligjëron në programet Bachelor dhe Master Shkencor të organizuara dhe ofruara nga departamenti ku bën pjesë. Gjithashtu, ai është autor i shumë studimeve dhe artikujve shkencor të botuar në revista të njohura brenda dhe jashtë vendit, si dhe pjesëmarrës në shumë konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.