Dr. Monika Taçi

Dr. Monika Taçi

Dr. Monika Taçi është lektore me kohë të plotë në Departamentin e Punës dhe Politikës Sociale, në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës që nga viti 2008. Është diplomuar në Universitetin e Tiranës në vitin 1996 si punonjëse sociale. Ka fituar titullin “MASTER” në vitin 2008. Në mars të viti 2014 ka marrë gradën shkencore” Doktor’ në Punë Sociale me fokus përvijimin e formave të reja sjellore në moshën e adoleshencës si pasojë e ndikimit të botës virtuale.
Fushat kryesore të ekspertizës dhe interest të saj janë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, veçanërisht të grave, fëmijëve dhe adoleshentëve.
Eksperiencat e punës në këtë fushë përfshijn përvojën e punës në organizatat e shoqerisë civile për më shumë se një dekadë si dhe mësimdhënien në nivel Bachelor dhe Master të fokusuar kryesisht në çështjet që lidhen me etikën dhe ligjin, projektet dhe programet sociale, integrimin gjinore etj. Ajo është autore dhe bashkautore e një numri artikujsh si dhe referimesh ne konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit.

Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.