Dr. Av. Florian Bejleri

Dr. Av. Florian Bejleri

Florian Bejleri është lektor me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Fakltetin e Shkencave sociale, të Universitetit të Tiranës që nga viti 2010. Ai ka përfunduar studimet e larta për shkenca sociale dhe juridik. Ai mban titullin Doktor i Shkencave. Fushat e tij të ekspertizës dhe interesit janë mbrotja e fëmijës dhe familjes, çështje të dhunës në familjë, trafikimit, parandalimit të kriminalitetit proceset gjyqësore, ligji dhe politika sociale. Eksperiencat e tij të punës në këto fusha përfshijnë; mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master, konsulent ligjor dhe avokat, ekspert trajnimi në fushën socile dhe të drejtësisë etj. Kurrikulumi i tij përfshin edhe konsulenca për institucione dhe organizata lokale dhe ndërkombëtare për çështje ligjore dhe sociale, përgatitjen e manualeve, ofrimin e trajnimeve, monitorim dhe vlerësim etj. Ai është autor i disa artikujve shkencorë të botuar në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ai është lektor kryesisht në programet Master të departamentit mbi çështje të fëmijës dhe familjes dhe shërbime sociale në drejtësinë penale ndërsa në nivelin Bachelor në lëndë lëndë si; hyrje në të drejten, Krimi dhe politikat e antikrimit. Organizimi dhe dinamikat e shoqërisë etj.

Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.