Takimi Online: SHËRBIMET SOCIALE TË INTEGRUARA PËR TË MOSHUARIT (NDËRVEPRIMI SOCIAL)

Meeting date January 18, 2024 2:00 pm
Join in browser Join in zoom app
1. PYETJE PËR DISKUTIM me profesionistët të cilat do të qëndrojnë në platform përgjatë muajit që do të trajtohet tema (mund të jenë edhe studime rasti, praktika të mira, etj)) - Cilat janë shërbimet më të suksesshme dhe më me shumë ndikim në cilësinë e jetës së një të moshuari aktualisht në vend? ( a mundet që secili prej jush të listojë shërbimet, sociale, ekonomike, shëndetësore, emocionale, financiare, të transportit, etj, të cilat janë më të aksesueshme në zonën tuaj?) - A mund të identifikoni ju si punonjës social të cilët punoni në si pjesë e ekipeve ndërdisiplinore, në mënyrë të veçantë në mjediset shëndetësore, në qendrat sociale, komunitare apo në shërbimet sociale se cilat sfida mund të identifikoni në garantimin e një mbështetjeje efektive dhe të integruar. A mund të identifikoni elementet specifike të integrimit të shërbimeve? A identifikoni dot mënyrën e koordinimit të tyre? - A keni zhvilluar, testuar apo jeni në dijeni për ndonjë praktikë të mirë, të suksesshme të punës sociale si pjesë e ekipeve ndërdisiplinore? Cilat nga praktikat apo modelet e shërbimit të cilat njihni (eksperienca të vendeve të zhvilluara) mendoni se janë të përshtatshme në reference të treguesve social-ekonomik në vendin tonë? A mund ta ndani këtu me ne për diskutim?
Ju i kontrolloni të dhënat tuaja
Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Punës Sociale (Universiteti i Tiranës) ruan disa informacione të vogla ne shfletuesin tuaj për të siguruar saktësine e funksionimit të faqes. Ju mund të refuzoni këtë cilësi duke shtypur butonin Refuzoj ose vizitoni Politikat e privatësisë për më shumë informacion.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.